CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hải Phòng;

- Cục Hải quan Quảng Ninh;

- Cục Hải quan Đà Nẵng;

- Cục Hải quan TP.HCM;

- Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển từ ngày 06/5/2015, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Giao nhiệm vụ cho các Chi cục Hải quan trực thuộc chủ động rà soát và thông báo tới các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao nhận, vận tải tại địa bàn về chủ trương triến khai Cơ chế một cửa quôc gia tại cảng biển quôc tể cho thủ tục hành chính đối với tàu biển xuất cảnh/nhập cảnh/quá cảnh từ ngày 06/5/2015.
- Giao các Chi cục Hải quan trực thuộc làm bản thông báo công khai cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan về đầu mối hỗ trợ cho doanh nghiệp tại địa bàn (sử dụng bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn hệ thống e-Manifest).
- Hướng dẫn doanh nghiệp truy nhập trang thông tin điện từ của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ http://www.customs.gov.vn để tải xuống tài liệu hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.
- Chủ động phối hợp với Tổng cục (Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan) để tổ chức triển khai, trực hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước tại cảng biển quốc tế.
- Chủ động huy động nguồn lực tại chỗ để phối hợp triển khai với Tổng cục. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Tổng cục để xử lý.

Đầu mối liên hệ tại Tổng cục Hải quan: đ/c Phạm Duyên Phương, Trưởng phòng thuộc Cục Công nghệ thông tin & Thống kế Hải quan; điện thoại: 0903468686; e-mail: phuongpd@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan Tỉnh, Thành phổ biết và tổ chức thực hiện./.

3889 /TCHQ-CNTT
Công văn số 3889/TCHQ-CNTT V/v tổ chức triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển.
27/04/2015
27/04/2015
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Ngọc Túc