CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 611/HQHCM-GSQL ngày 13/3/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

1. Về việc thay đổi thông tin vận đơn:

a. Thay đổi trước khi Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan:

Căn cứ khoản 1 Điều 131 Luật Hàng không dân dụng quy định về việc lập vận đơn hàng không do người gửi hàng, người vận tải và người nhận hàng. Theo đó, trường hợp Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị Hãng vận tải, Đại lý vận tải điều chỉnh vận đơn thứ cấp, vận đơn chủ trước khi Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan do người gửi hàng, người vận chuyển, người nhận hàng thỏa thuận và không thuộc thẩm quyền của cơ quan Hải quan.

Đối với những vận đơn được sửa đổi, bổ sung trên, cơ quan Hải quan cần căn cứ nội dung các thông tin được sửa đổi, bổ sung để có biện pháp theo dõi, giám sát, làm thủ tục hải quan phù hợp.

b. Thay đổi trong quá trình Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan:

Khi Doanh nghiệp/Hãng vận tải thay đổi thông tin vận đơn thứ cấp, vận đơn chủ, điều chỉnh nội dung trên Bản lược khai hàng hóa khi đang trong quá trình làm thủ tục hải quan, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Phần 3 Quy trình Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và giám sát hải quan tại cảng hàng không quốc tế ban hành kèm Quyết định số 2428/QĐ-TCHQ ngày 14/12/2009 chỉ đạo Chi cục Hải quan hướng dẫn Doanh nghiệp

2. Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 Bộ Tài chính để hướng dẫn Chi cục Hải quan thực hiện.

Cục Giám sát quản lý trả lời nội dung trên để Quý Cục biết và thực hiện./.

333/GSQL-GQ3
Công văn số 333/GSQL-GQ3 V/v điều chỉnh vận tải đơn hàng không
15/04/2015
15/04/2015
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Giám sát quản lý về Hải quan
Nguyễn Nhất Kha