CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại giao nhận Chúc Minh.

(Đ/c: tầng 24 tòa nhà Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, P2, quận Bình Thạnh Thành phố HCM)

 

    Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được công văn số 2710/CV-CMCo ngày 27/10/2020 của Công ty TNHH Thương mại giao nhận Chúc Minh đề nghị hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến hàng hóa nhập khẩu là thép không gỉ có mã số HS 7222.30.90, nhập khẩu từ Singapore. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

    1. Thuế nhập khẩu:

   Trường hợp hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ theo Hiệp định thương mại tự do mà Singapore là thành viên của Hiệp định thì được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt. Công ty tham khảo: Nghị định định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 “Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất nhập khâu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022”', Nghị định định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 “Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018-2022".

     - Trường hợp hàng hóa không đáp ứng quy tắc xuất xứ theo Hiệp định thương mại tự do thì áp dụng mức thuế suất ưu đãi tối huệ quốc: Công ty tham khảo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

   2. Thuế suất thuế GTGT: Tham khảo biểu thuế GTGT ban hành kèm Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính.

   3. Thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá: Mặt hàng thép có mã số HS 7222.30.90, có xuất xứ Singapore không bị áp thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ theo quy định hiện hành.

   Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý công ty biết để thực hiện./.

3299/HQHCM-TXNK
V/v trả lời công văn số 2710/CV-CMCo
11/11/2020
11/11/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Chính sách hàng chuyên ngành,Chính sách hạn ngạch thuế quan
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Quốc Toản