CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: CÔNG TY TNHH PULSES VIỆT NAM.

(Địa chỉ: B3.07, Block B, Dự án chung cư Florita, Khu nhà ở lô A1, số 83 đường D4, phường Tân Hưng, quận 7, TP.Hồ Chí Minh)

 

    Phúc đáp công văn số 02/XNK/20 ngày 22/9/2020 của Công ty đề nghị cơ quan hải quan xem xét vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK số tham chiếu C020-20-0010509 ngày 08/9/2020, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

    Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn số 2967/HQHCM-GSQL ngày 13/10/2020 kèm C/O nêu trên và hồ sơ liên quan để Tổng cục Hải quan tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O tại Hàn Quốc.

    Khi có kết quả xác minh từ cơ quan có thẩm quyền, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư sẽ thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện tiếp thủ tục theo quy định.

   Trân trọng./.

2986/HQHCM-GSQL
V/v xác minh C/O mẫu AK
14/10/2020
14/10/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất xứ hàng hóa (C/O)
Cục Hải quan Tp.HCM
Phan Minh Lê