CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Năng lượng GE PMTP

(Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được công văn số 19/2021 /CV ngày 22/01/2021 của Công ty TNHH Dịch vụ Năng lượng GE PMTP về việc xin chuyến tiêu thụ nộỉ địa các thiết bị của bộ phận tua-bin khí, với mã HS 84119900 (hàng đã qua sử đụng). Liên quan đến vấn đề nêu tại công văn, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định:

"5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đê gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đỏi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đốii với hàng hóa xuất khâu, nhập khấu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khâu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu, ”

Đề nghị Qúi Công ty căn cứ vào quy định trên đê thực hiện.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Qúi công ty được biết.

   Trân trọng ./.

262/HQHCM-GSQL
V/v Xin chuyển tiêu thụ nội địa
29/01/2021
29/01/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Chính sách hàng chuyên ngành
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ