CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: CÔNG TY TNHH PANASONIC VIỆT NAM.

(Đ/c: Lô J1-J2, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội)

 

    Trả lời công văn số 28072020 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH PANASONIC VIỆT NAM về việc phân loại hàng hóa và chính sách quản lý đối với mặt hàng nắp bồn cầu điện tử, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

     1. Hướng dẫn phân loại hàng hóa.

    Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Phân loại hàng hóa để Xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khấu, nhập khấu Việt Nam"; 

    Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ: “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu"; 

   Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phu lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

    Căn cứ nội dung nhóm 85.16 “Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúng; dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất; dụng cụ nhiệt điện làm tóc (ví dụ, máy sấy tóc, máy uốn tóc, dụng cụ kẹp uốn tóc) và máy sấy làm khô tay; bàn là điện; dụng cụ nhiệt điện gia dụng khác; các loại điện trở đốt nóng băng điện, trừ loại thuộc nhóm 85.45.

   Tham khảo Thông báo số 119/TB-TCHQ ngày 06/01/2017 và Thông báo số 3965/TB-TCHQ ngày 16/6/2017 về kết quả xác định trước mã số của Tổng Cục Hải quan (đính kèm).

    Để có cơ sở khai báo hải quan, đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định về phân loại hàng hóa nêu trên, căn cứ hồ sơ và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa thực tế nhập khâu để xác định mã số phù hợp. Trường hợp cần thiết, Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

    2. Hướng dẫn xác định trước mã số.

   Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hóa, Doanh nghiệp có thể thực hiện xác định trước mã số hàng hóa theo các văn bản hướng dẫn sau:

   - Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ được sửa đổi bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính Phủ.

   - Hồ sơ xác định trước mã số thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khâu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

   Theo quy định trên trường hợp Công ty làm thủ tục xác định trước mã số của hàng hóa nhập khẩu thì gửi hồ sơ đến Tổng cục Hải quan (theo địa chỉ: số 9, phố Dương Đinh Nghệ, phường Yên Hòa, quận cầu giấy, Thành phố Hà Nội) để được giải quyết đúng theo thẩm quyền.

    3. Chính sách mặt hàng.

   Về chính sách quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu: Đồ nghị Doanh nghiệp đối chiếu quy định tại Luật quản lý Ngoại thương, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Ngoại thương, Thông tư 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương để thực hiện.

    Về chính sách kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa: Đề nghị Doanh nghiệp đối chiếu với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ với thực tế hàng hóa để thực hiện.

    Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết./.

2610/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại và chính sách quản lý đối với mặt hàng nắp bồn cầu điện tử
08/09/2020
08/09/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Chính sách hàng chuyên ngành,Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Quốc Toản