CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: CÔNG TY TNHH SCHNEIDER ELECTRIC VIỆT NAM.

(Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM)

    Phúc đáp công văn số SE2508/CV2020 đề ngày 25/8/2020 của Doanh nghiệp về chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu A, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

    Điều 26 Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa quy định cụ thể các trường hợp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan.

   Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu yêu cầu người xuất khẩu cung cấp C/O theo yêu cầu riêng của mình, không phải chứng từ phải nộp trong hồ sơ hải quan, việc chấp nhận hay không do doanh nghiệp quyết định.

   Đề nghị doanh nghiệp đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiện.

   Trân trọng./.

2535/HQHCM-GSQL
V/v trả lời công văn số SE2508/CV2020 về C/O form A điện tử
03/09/2020
03/09/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất xứ hàng hóa (C/O)
Cục Hải quan Tp.HCM
Đặng Thái Thiện