CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hữu Lâm

Đ/c: 272/28A Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Phúc đáp Công văn số 03/2021/XNK ngày 15/9/2021 của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính thì:

“Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loại hình"

Theo Quyết định số 3330/QĐ-HQHCM ngày 03/12/2018 của Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các Đội thuộc Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Gia công trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thì hàng hoá theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ cho các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Gia công.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như trên để Quý Công ty tham khảo, thực hiện.

Trân trọng./.

2334/HQTPHCM-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan cho Công ty TNHH TM và DV Hữu Lâm
23/09/2021
23/09/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Hữu Nghiệp