CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Ba, 12/11/2019 | 21:11 GMT+07
Share Chia Chia 348

2 tháng cuối năm, Cục Thuế phải thu hồi trên 2.700 tỷ đồng nợ thuế 

Theo Cục Thuế TPHCM, tổng số nợ thuế tại đơn vị có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) đến ngày 31/10/2019 là 11.930 tỷ đồng, tăng 33,95% so với thời điểm 31/12/2018.

Trong đó, các khoản nợ liên quan đến đất tăng cao nhất, với 2.613 tỷ đồng, tăng 96,09% so với thời điểm 31/12/2018;

Các khoản nợ thuộc thuế, phí là 5.106 tỷ đồng, tăng 23,07% so với thời điểm 31/12/2018; Tiền phạt, tiền chậm nộp là 3.782 tỷ đồng, tăng 5,18% so với thời điểm 31/12/2018.

Kết quả thu nợ thuế của năm 2018 chuyển sang năm 2019 là 6.399 tỷ đồng, đạt 71,85% số nợ 2018 chuyển sang.Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 3.711 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 2.688 tỷ đồng.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về đôn đốc thu nộp ngân sách tháng 10 và những tháng cuối năm 2019 với chỉ tiêu giảm nợ trong 3 tháng cuối năm là 4.375 tỷ đồng. Trong tháng 10/2019 Cục Thuế TPHCM đã thực hiện thu 1.650 tỷ đồng.

Như vậy, trong 2 tháng cuối năm, nhiệm vụ của Cục Thuế TPHCM còn phải thu hồi nợ thuế trên 2.700 tỷ đồng mới hoàn thành được nhiệm vụ thu hồi nợ do Tổng cục Thuế giao./.

T.H