CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

- Công ty TNHH Aconcept Việt Nam;

                    (Đ/c: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12. Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh)

- Công ty TNHH Malloca Việt Nam;

                    (Đ/c: 279 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh)

- Công ty CP Gỗ An Cường;

                    (Đ/c: Đường ĐT 747B, KP Phước Hải, P.Thái Hòa, TX Tân Uyên, Bình Dương)

- Công ty TNHH sx Gỗ An Cường;

                     (Đ/c: Lô A17, Khu CN KSB-Khu B, xã Đất Cuốc, H.Bắc Tân Uyên, Bình Dương)

- Công ty Cổ phần VINPEARL.

                                              (Đ/c: Đảo Hòn Tre, Phường Vinh Nguyên, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa)

     Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/2020/CV-ACVN của Công ty TNHH Aconcept Việt Nam, số 03-2020/CV-MLC của Công ty TNHH Malloca Việt Nam, số 162/CV-CPGAV của Công ty CP Gỗ An Cường, số 89/CV-SXGAC ngày 12/3/2020 của Công ty TNHH SX Gỗ An Cường và công văn không số của Công ty Cổ phân Vinpearl kiến nghị về việc gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do gặp khó khăn vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về các trường hợp được gia hạn nộp thuế: 

     Theo quy định tại Điều 49 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 thì các trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế gồm có:

      “a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

      b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh;

      c) Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước;

      d) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ. ”

      2. Về hồ sơ, thẩm quyền giải quyết gia hạn nộp thuế:

     Về hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết gia hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 135 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 68 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

     Căn cứ các quy định  nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty, Tông để cục Hải quan không có cơ xem xét, giải quyết việc gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

     Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện./.

1959/TCHQ-TXNK
V/v gia hạn thời hạn nộp thuế
25/03/2020
25/03/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Chính sách hạn ngạch thuế quan
Tổng Cục Hải quan
Đào Thu Hương