CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số LV150206-TXNK ngày 10/02/2015 của Công ty TNHH Laird Việt Nam về vướng mắc trong việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu trong đó kèm theo bản sao công văn số 125/HQBN ngày 20/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh trả lời doanh nghiệp về thuế chống bán phá giá. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 14087/BTC-TCHQ ngày 06/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phạm vi, đối tượng, mức thuế, thời hạn áp dụng và xử lý mức chênh lệch thuế chống bán phá giá... đối với các mặt hàng thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá. Tuy nhiên trường hợp của Công ty TNHH Laird Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất, nhập khẩu mặt hàng thép không gỉ mã HS 72202010 từ thị trường Trung quốc để gia công ra nước ngoài, không bán lại thị trường trong nước (theo trình bày của Công ty tại công văn số LV150206-TXNK), nên thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ công văn số 8300/BTC-CST ngày 23/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, hoàn thuế...) trong các trường hợp liên quan như: Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất... được thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì không phải nộp thuế chống bán phá giá.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, nếu xác định Công ty TNHH Laird Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất, nhập khẩu mặt hàng thép không gỉ mã HS 72202010 từ thị trường Trung quốc để gia công sau đó xuất khẩu, thì không phải nộp thuế chống bán phá giá; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế chống bán phá giá thì thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh được biết và thực hiện./.

1774/TCHQ-TXNK
Công văn số 1774/TCHQ-TXNK ngày 5/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v thuế chống bán phá giá
05/03/2015
05/03/2015
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái