CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích và bổ sung thông tin phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 45/TB-PTPL ngày 08/01/2016, công văn ngày 02/3/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Module điều khiển cường độ ánh sáng của camera MODEL CA-DC10E, hãng sản xuất Keyence (mục 12 tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Keyence Việt Nam;

Địa chỉ: P1624-A6, Trung tâm CSC, tòa tháp ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội;

Mã số thuế: 0106467242.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10048699571/A41 ngày 23/7/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công, Cục Hải quan TP. Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bộ điều khiển, dùng để điều khiển ánh sáng đèn, phục vụ cho camera quan sát các chi tiết máy, điện áp hoạt động dưới 1.000V, có lắp các loại đầu nối khác nhau để kết nối dữ liệu với bộ điều khiển trung tâm, nối với nguồn cấp, nối với đèn. Bên trong là bảng mạch hoàn chỉnh đã lắp ráp các linh kiện điện, điện tử, có các linh kiện để bảo vệ mạch điện.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bộ điều khiển, dùng để điều khiển ánh sáng đèn, phục vụ cho camera quan sát các chi tiết máy, điện áp hoạt động dưới 1.000V, có lắp các loại đầu nối khác nhau để kết nối dữ liệu với bộ điều khiển trung tâm, nối với nguồn cấp, nối với đèn. Bên trong là bảng mạch hoàn chỉnh đã lắp ráp các linh kiện điện, điện tử, có các linh kiện để bảo vệ mạch điện.

thuộc nhóm 85.37 “Bảng, panen, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đế khác, được lắp với hai hay nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng để điều khiển hoặc phân phối điện, kể cả các loại trên có lắp các dụng cụ hay thiết bị thuộc Chương 90, và các thiết bị điều khiển số, trừ các thiết bị chuyển mạch thuộc nhóm 85.17”, phân nhóm 8537.10 “- Dùng cho điện áp không quá 1.000 V”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 8537.10.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

1743/TB-TCHQ
Bộ điều khiển, dùng để điều khiển ánh sáng đèn, phục vụ cho camera quan sát các chi tiết máy, điện áp hoạt động dưới 1.000V, có lắp các loại đầu nối khác nhau để kết nối dữ liệu với bộ điều khiển trung tâm, nối với nguồn cấp, nối với đèn. Bên trong là bảng mạch hoàn chỉnh đã lắp ráp các linh kiện điện, điện tử, có các linh kiện để bảo vệ mạch điện.
10/03/2016
10/03/2016
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái