CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại QCL;
(Phòng 210 nhà C3 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0602/QCL-CV ngày 06/02/2015 của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại QCL về việc áp mã thuế XNK đối với mặt hàng có tên tiếng Anh là Medical/Emergency Cart. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 thì

1.1. Mặt hàng “Xe kéo và xe đẩy, xe kéo, xe đẩy bằng tay để chở hàng và các loại xe tương tự được vận hành bằng tay sử dụng trong các nhà máy hay phân xưởng, trừ xe cút kít” thuộc nhóm 87.16, mã số 8716.80.10.

1.2. Mặt hàng “Đồ nội thất trong ngành y, giải phẫu, nha khoa hoặc thú y (ví dụ, bàn mổ, bàn khám, giường bệnh có lắp các bộ phận cơ khí, ghế nha khoa); ghế cắt tóc và các loại ghế tương tự, có thể xoay; ngả và nâng hạ; bộ phận của các mặt hàng trên.” thuộc nhóm 94.02, mã số 9402.90.10.

2. Tham khảo Chú giải chi tiết nhóm 87.16 và 94.02 thì:

- Nhóm 87.16 bao gồm: “(B) Xe điều khiển bằng tay:

(1) Các kiểu xe ba gác và xe bốn bánh hoặc hai bánh đẩy tay kể cả loại chuyên dụng trong một số ngành công nghiệp (dệt, gốm, sữa, v.v...)

(2) Xe cút kít, xe chở hành lý, xe có thùng hình phễu, xe có thùng lật.

(3) Các quầy ăn uống lưu động (trừ loại thuộc nhóm 94.03), kiểu dùng trong nhà ga xe lửa.

(4) Các xe đẩy tay ví dụ xe đổ rác.

(5) Xe kéo tay chở người.

(6) Xe cút kít nhỏ cách nhiệt dùng để bán kem.

(7) Xe đẩy các kiểu để chở hàng; các loại xe kết cấu nhỏ nhẹ này đôi khi đặt trên bánh hơi.

(8) Xe trượt (kéo tay) dùng để chở gỗ ở vùng núi.

Các công ten nơ nhỏ có bánh xe (ví dụ thùng lắp bánh xe) làm bằng mây tre hoặc bằng thép, không có khung xương, loại dùng trong cửa hàng, không thuộc nhóm này, nhưng nó được phân loại theo vật liệu cấu tạo nên chúng.”

- Nhóm 94.02 bao gồm: “Các loại bàn nhỏ, bàn tủ và các đồ tương tự, cho dù có hay không có bánh xe lăn, thuộc loại được thiết kế riêng để đựng dụng cụ, bông băng và các dụng cụ dùng trong ngành y, giải phẫu, hoặc các thiết bị gây mê; xe khử trùng đẩy tay; các chậu rửa vô trùng đặc biệt; thùng chứa tự mở đựng quần áo vô trùng (thường được gắn bánh xe) và thùng rác chứa bông băng bẩn (cho dù có được gắn bánh xe hay không); giá để chai lọ, giá để ống rửa, ống thụt và các đồ tương tự (cho dù có được gắn trên một trục quay tròn hay không); tủ hay tủ kính đựng dụng cụ đặc biệt hoặc quần áo, bông băng.”

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra, xác định thực tế hàng hóa nhập khẩu và đối chiếu hướng dẫn nêu trên để xác định mã số, áp dụng mức thuế đúng quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại QCL và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

1582/TCHQ-TXNK
1582/TCHQ-TXNK V/v áp mã thuế mặt hàng Medical/Emergency Cart
14/02/2015
14/02/2015
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Lưu Mạnh Tưởng