CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH An Giang Samho

Đ/c: Lô C3, KCN Bình Hoà, Hưyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Phúc đáp Công văn số 2705/AGSH-GSQLXNK ngày 27/5/2021 của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành pho Hồ Chí Minh có ý kiên như sau:

Căn cứ điểm c khoản 3 Mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương Mại quy định về xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ như sau:

Doanh nghiệp có vón đầu tư nước ngoài được thực hiện xuất khẩu tại chỗ hàng hóa do doanh nghiêp sản xuất tai Vỉêt Nam theo các điều hiện sau:

+ Doanh nghiệp cỏ vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng xuất khẩu, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người mua hàng là thương nhân nước ngoài;

+ Thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác có nhu cầu nhập khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng nhập khẩu với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp đằng mua hàng của doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người bán hàng là thương nhân nước ngoài ”

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với hoạt động giao địch thực tế để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể

1413/HQTPHCM-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan
03/06/2021
03/06/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ