CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH XNK Rồng Thép.
(Số 8, Ngõ 2/6/2, Tổ 18 Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5218/CV-RT ngày 04/02/2018 của Công ty TNHH XNK Rồng Thép hỏi về mã HS cho mặt hàng máy công trình. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã số của 03 mẫu máy xây dựng:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 thì: Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Công văn của Công ty hỏi về mã HS của 03 mẫu máy xây dựng đã qua sử dụng để phục vụ trong công trình, tuy nhiên chỉ có thông tin về tên hàng bằng tiếng Anh và model, không có mô tả chi tiết về hàng hóa cũng như hình ảnh hay tài liệu kỹ thuật về hàng hóa, do đó Tổng cục Hải quan không có đủ cơ sở để xác định mã số chính xác cho các hàng hóa này. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng để xác định, khai báo mã số phù hợp theo các quy định dẫn trên.

2. Về cách tính thuế:

Liên quan đến công thức tính tiền thuế, đề nghị Công ty tham khảo Mục 4 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Về quy định nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng:

Liên quan đến quy định nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, đề nghị Công ty tham khảo Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương và tham khảo Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Công ty có thể tham khảo các văn bản trên tại website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) hoặc tại website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH XNK Rồng Thép biết./.

1310/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa mặt hàng máy công trình
13/03/2018
13/03/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh