CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                   Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

     Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được số 810/CHHVN-VTDVHH ngay 09/3/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) thông báo về việc Kazakhstan cấm vận chuyển gia cầm sống vào và qua lãnh thổ Kazakhstan do phát sinh ổ cúm gia cầm H5N6 tại Quảng Ninh. Liên quan đến vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

    Đề nghị các đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, nếu tiếp nhận hồ sơ xuất khẩu gia cầm sống sang Kazakhstan thì thông báo cho Doanh nghiệp được biết để kịp thời xử lý. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn.

    Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

1267/GSQL-GQ1
V/v Kazakhstan cấm vận chuyển gia cầm sống vào và qua lãnh thổ
20/03/2020
20/03/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Chính sách hàng cấm
Cục Giám sát quản lý về Hải quan
Trần Đức Hùng