CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: CÔNG TY TNHH CHANEL VIỆT NAM.

(Địa chỉ: Phòng 5ỳ Tầng 23, 67 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Quận ỉ, TP.HCM)

    Phúc đáp công văn số 02CV/2020 đề ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Doanh nghiệp trình bày vướng mắc liên quan đến xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định EVFTA, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

    Căn cứ Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020: “Nhà xuất khẩu” là cá nhân, tồ chức có trụ sở đặt tại Nước thành viên xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa sang Nước thành viên khác, có khả năng chứng minh được xuất xứ của hàng hóa. Nhà xuất khấu có thể là nhà sản xuất hoặc người thực hiện thủ tục xuất khẩu. Nhà xuất khẩu không nhất thỉết là người bán hàng mà phát hành hóa đơn cho lô hàng (hóa đơn bên thứ ba). Người bán hàng được phép đặt trụ sở tại lãnh thổ của nước không phải thành viên EVFTA.

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 7735/TCHQ-GSQL ngày 08/12/2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa ữong Hiệp định EVFTA; Theo đó, cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mà không có chữ ký của người xuất khẩu có mã số REX cho các lô hàng có trị giá trên 6000 Euro.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện.

Trân trọng./.

117/HQHCM-GSQL
V/v trả lời công văn số 02CV/2020 về chứng nhận xuất xứ EVFTA
18/01/2021
18/01/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Phi mậu dịch,Chính sách xuất nhập cảnh,Chính sách hàng cấm,Chính sách hàng chuyên ngành,Chính sách hạn ngạch thuế quan,Xuất xứ hàng hóa (C/O)
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ