CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hàng hóa Sài Gòn.
(Địa chỉ: 85 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

 

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 07/2018/SCE-CV ngày 09/4/2018 của Công ty CP Chuyển phát nhanh Hàng hóa Sài Gòn về hồ sơ hải quan. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8 Thông tư 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế quy định về hồ sơ hải quan thì người khai hải quan cung cấp hóa đơn thương mại trong trường hợp nếu có hoặc cung cấp hóa đơn thương mại khi người mua phải thanh toán cho người bán.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (Thông tư 38) quy định người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp sau: “b.1) Người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên; b.2) Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài, người khai hải quan khai giá tạm tính tại ô “Trị giá hải quan” trên tờ khai hải quan; b.3) Hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn và người mua không phải thanh toán cho người bán, người khai hải quan khai trị giá hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định trị giá hải quan”.

Theo quy định trên thì không phải trường hợp nào người khai hải quan cũng phải cung cấp hóa đơn thương mại. Đối với trường hợp là quà biếu, quà tặng, người mua không phải thanh toán cho người bán thì người khai hải quan không cần cung cấp hóa đơn thương mại trong hồ sơ hải quan.

Tuy nhiên, người khai hải quan phải khai trị giá hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Việc người khai hải quan khai trị giá hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra việc khai báo và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Công ty CP Chuyển phát nhanh Hàng hóa Sài Gòn biết và thực hiện./.

1123/GSQL-GQ3
V/v thủ tục nhập khẩu hàng hóa không nhằm mục đích kinh doanh của Công ty CP CPN Hàng hóa Sài Gòn
18/04/2018
18/04/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Giám sát quản lý về Hải quan
Nguyễn Nhất Kha