CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Các đơn vị liên quan 

Thông báo về việc đăng ký tài khoản E-Manifest

 

Kể từ ngày 22/07/2013 Doanh nghiệp đăng ký cấp tài khoản Username/Password cho chương trình E-Manifest của Đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận vui lòng liên hệ tại:

 

Chi Cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn Khu Vực 2

Địa chỉ: 157 Nguyễn Tất Thành, P18, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 38259347

Công chưc tiếp nhận: Vũ Ngọc Tới.

Số điện thoại: 0909519368