CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lấy ý kiến đóng góp về đánh giá thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn khách hàng

Nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng thực hiện các cam kết đặt ra theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng ban hành tại Quyết định 952/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2015, Cục Hải quan TP.HCM tổ chức khảo sát thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của cơ quan Hải quan

Ý kiến đóng góp xin gửi về Cổng Thông tin điện tử Cục Hải quan TP.HCM, địa chỉ: webmasterhcm@customs.gov.vn.

Thực hiện đánh giá online tại đây 

Hoặc quét mã vạch để thực hiện đánh giá: 

Tải về: Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn khách hàng.​

            Hướng dẫn thực hiện đánh giá