CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Áp dụng cách thu thập thông tin, hồ sơ, chứng từ
về việc kiểm tra sau thông quan thay vì áp dụng ngay kiểm tra thông quan để tránh mất nhiều thời gian cho Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan. Nếu nghi ngờ thật sự thì hãy mời DN đến làm việc, nếu không có nghi ngờ gì thì Hải quan chỉ cần ra thông báo kết quả kiểm tra (Việc này Hải quan Hải Phòng đang làm rất tốt để hỗ trợ doanh nghiệp không phải đi kiểm tra sau thông quan thường xuyên).

Thu thập thông tin là một khâu trong quy trình kiểm tra sau thông quan nhằm xác định nghi vấn của cơ quan Hải quan có chính xác hay không rồi mới xác định có hay không việc kiểm tra sau thông quan đối với Doanh nghiệp (nhiều trường hợp sau khi thu thập thông tin nhưng không phát hiện sai phạm của DN cơ quan hải quan sẽ không tiến hành kiểm tra sau thông quan).

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>