CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TOMI.
(Địa chỉ: 184-186 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM)

Phúc đáp công văn số 01/CV-TOMI2021 đề ngày 08/3/2021 của Công ty về đặt gia công và nhập khẩu mặt hàng bao bì in sẵn nhãn hiệu, xuất xứ nước ngoài, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể tại công văn số 974/TCHQ- GSQL ngày 02/3/2021 như sau: Đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất: Người khai hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng là bao bì để đóng gói hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT- BTC).

Về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài, đề nghị doanh nghiệp tham khảo quy định tại Điều 48, Điều 49 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương để thực hiện.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện.

Trân trọng./.

679/HQHCM-GSQL
V/v nhập khẩu bao bì đã in sẵn nhãn hiệu, xuất xứ nước ngoài.
30/03/2021
30/03/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Xuất xứ hàng hóa (C/O)
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ