CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty CP CNSH Dược NANOGEN

(Địa chỉ: Lô I-5C, Khu Công Nghệ Cao, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

   Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được công văn số 13/2020/CV-NNG ngày 28/12/2020 của Công ty CP CNSH Dược NANOGEN về việc chứng từ phải nộp khi nhập thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

   Liên quan đến vấn đề nêu tại công văn, đề nghị công ty nghiên cứu quy định tại điểm đ khoản 48 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi khoản 16 Điều 91 của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật dược.

    Đề nghị Quí công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định.

    Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Qúi công ty được biết.

    Trân trọng./.

45/HQHCM-GSQL
Chứng từ phải nộp khi nhập thuốc và nguyên liệu làm thuốc
08/01/2021
08/01/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Chính sách hàng chuyên ngành
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ