CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: CÔNG TY TNHH ADIDAS VIỆT NAM.

(Địa chi: Tầng 8, Ngôi nhà Đức, 33 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM)

 

     Phúc đáp công văn ngày 16/12/2020 của Công ty về vướng mắc liên quan đến chứng nhận xuất xứ mẫu D cho các lô hàng nhập khẩu từ Cambodia, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

    Căn cứ nội dung hướng dẫn tại mục số 11, Phụ lục 2 (Mẫu C/O mẫu D) ban hành kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương: Đánh dấu V vào ô “Third Country Invoicing” trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba. Các thông tin như tên công ty và tên nước của công ty phát hành hóa đơn nêu trên phải được ghi vào ô số 7.

    Do đó, việc cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Cambodia yêu cầu thể hiện thông tin của số và ngày cấp hóa đơn bên thứ ba vào ô số 7 không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

    Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Thông tư 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương để thực hiện và xuất trình hồ sơ cụ thể tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được xem xét giải quyết.

    Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện.

     Trân trọng./.

3735/HQHCM-GSQL
V/v thể hiện thông tin hóa đơn bên thứ 3 trên ô số 7 của C/O mẫu D từ Cambodia
21/12/2020
21/12/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Xuất xứ hàng hóa (C/O)
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ