CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phượng Kim

 

   Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phúc đáp công văn số 01- 2020/PK-XNK ngày 03/11/2020 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phượng Kim về việc xin được mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ loại hình A12, như sau:

   Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính:

   “Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu tại chỗ.

    1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khâu tại chỗ gồm:

    a. Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

     b. Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

    c. Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chi định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

    2. Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loại hình.

    Như vậy, đề nghị Công ty căn cứ thực tế hoạt động bán hàng của Công ty và đối tác, căn cứ các trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, quy định về địa điểm thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị liên hệ Chi cục Hải quan trên địa bàn để được hướng dẫn cụ thể.

    Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phúc đáp đến Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phượng Kim biết, thực hiện./.

3303/HQHCM-GSQL
V/v mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ
11/11/2020
11/11/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Chính sách hàng chuyên ngành,Chính sách hạn ngạch thuế quan
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ